FX_IDC:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
usdcad ราคากำลังอยู่บริเวณแนว demand zone day น่าจะพิจารณาบายจากบริเวณนี้ได้เพราะตอนที่ราคาออกจากโซนนั้นค่อนข้างแรง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ