BABy_FX

USDCAD มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
USDCAD มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ