mtuser

USDCAD|13-12-2020

ลดลง
mtuser ที่อัปเดต:   
FX:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
มองลง
ไม่แน่ใจจะลงถึง 61.8% ไหม

ระยะยาว มองขึ้น
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ถึง 61.8%
แต่ไม่ได้เทรด..
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ