koban007

ฝึกวิเคราะห์กราฟเพื่อหาจุดเข้าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

OANDA:US30USD   US Wall St 30
16กพ67
ตัวนี้อยากให้ลองสังเกตุแบบนี้นะครับ
1d1 แนวโน้มอะไร
2ทะลุsidewayเลือกทางขึ้นแล้ว
3รอกราฟย่อตัวแล้วรอbuy จบสำหรับd1
จากนั้นเรามาดูh4กราฟจะเลือกทางลงเราต้องรอ
ให้กราฟยกตัวแล้วsell
ฉะนั้นความสัมพันธ์นี้คือ d1มองbuy h4มองsell
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ