hoonruntrend

us30 มองขึ้น หรือ dowjone future 20000 พยายามรักษาระดับ

CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
จะเห็นว่า us30 หรือ dowjone future 200000 พยายามรักษาระดับราคาตรงนี้ไว้ เพื่อไม่ให้เสียแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ