HumanGraphy

จบข่าว Dow Jones -- 25,256.38 −1,733.61 (6.42%)

ลดลง
CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
จบข่าว Dow Jones
25,256.38 −1,733.61 (6.42%)

Up trend ได้สิ้นสุดลงแล้ว

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ