jokenakrub7

แนวโน้มขึ้นต่อ

เพิ่มขึ้น
jokenakrub7 ที่อัปเดต:   
PEPPERSTONE:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
US30 กระเด้งที่เส้น 200 ema ด้วยรูปแบบแท่งเทียนที่สวยงามและมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไป จึงได้ทำการหาเป้าหมายด้วย fibonanci ซึ่งพบการซ้อนทับที่ 161.8% และเป็นไปได้ว่า US30 กำลังวิ่งอยู่ใน uptrend channel.
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ