hoonruntrend

dow future พร้อมกลับตัว

เพิ่มขึ้น
CURRENCYCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
us30 dowjone future แนวต้านตรงนี้ผ่านได้ ถือว่ากลับตัวสำเร็จ
ราคาตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญ หากเบรคผ่านได้ buy ยาวๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ