CAPITALCOM:US30   ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
break out ขึ้นมา และ กำลังทำกรอบ แนวต้านเดิมถูกเปลี่ยนให้เป็นแรวรับใหม่ สามารถขึ้นได้ต่อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ