Kunnaphatz

US10Y น่าจะประมาณนี้

ลดลง
TVC:US10Y   พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี
คิดว่าน่าจะเป็น small x wave นะ ดูจากกราฟ แล้ว ถ้าคลื่นมันแปรเปลี่ยนไปไว้ค่อยว่ากันอีกทียังไงดูเป็นสินทรัพย์ Correlation เอาละกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ