culturalFinanc10587

๊UNI swap รอดูว่าจะจบ C

BINANCE:UNIUSDT   UNI / TetherUS
จะจย C ที่78.60%ตามแผนหรือ88.70% เพื่อที่จะลง ขาCเพื่อจบ2ใหญ่ขึ้นไปยัง3 ที่161.80%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ