coop3rxz

Uni ครับ

BITKUB:UNITHB   Uniswap
รับที่ 560-600 นะครับ ไปขายที่เส้นชมพู คอนเฟิร์ม #แมวเราต้องได้กินปลาทู
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ