SET:UKEM   UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY
ukem หากสมมุติฐานที่ว่าการขึ้นชุดนี้เป็น W3 จากการเปิด gabโดดข้ามแนวต้าน macd เหมือนจะเบรคนิดๆ ราคาเป้าหมายอย่างน้อยก้เส้นเขียวที่3.56 แต่ถ้าราคาลงมาปิด gab ลิเกเลิกกลับบ้านได้ แนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่ที่ราคา2.22 จุดหนี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ