NutaponKo

หมวดสะเบียงอาหาร

SET:TU   THAI UNION GROUP
ปลากระป๋อง
แนวรับ 13.5 แนวคัท 13 บาท

มองว่าโควิทยังอยู่ไทยอีกหลายเดือน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ