Phachaaon

แนวโนม TU By AAon

เพิ่มขึ้น
Phachaaon ที่อัปเดต:   
SET:TU   THAI UNION GROUP
จุดเข้า 20.90

ST : 20.60

TP : 22.40

ราคาปิด 28/01/22 : 21.10
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร:
ทรงไม่ค่อยดีขายทำกำไรไปก่อน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ