SET:TTCL   TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
คาดว่ากำลังปรับลงคลื่น2แบบ ZZ โดยมีแนวรับที่ 4.7บาท เป้าราคาที่ 11.8-14.0 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ