The-Dark-Treder

TTCL สะสมของครบแล้วหรือยัง?

เพิ่มขึ้น
SET:TTCL   TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
ทรงหุ้นเป็นแบบ Wyckoff คือลงมาตลอด แล้วก็หยุดลงจากนั้น Sideway สะสมของมานานมาก ตั้งแต่มีนาคม ดูวอลลุ่มกองอยู่ข้างล่างเยอะมาก จนวันนี้เบรกแนวต้านด้วยวอลลุ้มพีคๆ ทรงแบบนี้และคิดว่าเจ้าสะสมของครบแล้ว คิดว่าน่าจะไปได้ไกล และแรง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ