smileland

TTCL

การศึกษา
SET:TTCL   TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
ถ้าพลาดรอบแรกไม่เป็นไร เมื่อวานเริ่มรอบสองกำลังจะเริ่มด้วยการส่งสัญญาณแท่งเขียวพร้อม vol. ที่มากกว่าห้าวันทำการที่ผ่านมา ขึ้นมาจากการพักตัวที่ fibo retracement ที่ 23.6 ต้านข้างหน้า fibo 38.2 รออยู่ เมื่อวานทำราคามาจ่อเบรค hi ที่ทำไว้เมื่อห้าวันที่แล้ว หากเบรคแล้วสามารถยืนได้ไม่กลับลงมา จะเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้น ถ้าชอบก็กด like ให้ด้วยนะครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ