Tanmika

TTCL มีเป้าราคาที่5.7-6 บาทคาดว่าจะชนเทรนไลน์แล้วย่อตัวลงในwave2

SET:TTCL   TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
TTCL มีเป้าราคาที่5.7-6 บาทคาดว่าจะชนเทรนไลน์แล้วย่อตัวลงในwave2 ทำPattern W
และขึ้นwave3 ที่ราคา 9-10 บาท
ซึ่งปีนี้TTCL มีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ซื้อเก็บไว้
ที่ราคา 2.5-2.95 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ