CoachNuengFX

เมดเลย์ DXY XAU BTC ETH AU EU GU GJ UJ SET TTB 5/7/24

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:TTB   TMBTHANACHART BANK PCL
เมดเลย์ DXY XAU BTC ETH AU EU GU GJ UJ SET TTB 4/7/24
ช่วงเช้าคู่ usd ห้อยท้ายจะดีด ค่ำๆรอดูอาการ นอนฟาร์มจะนอนไหน ว่ามา

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ