koban007nick

ฝึกวิเคราะห์เพื่อหาจุดเช่าซื้อให้แม่นยำยิ่งขึ้น

BATS:TSLA   Tesla, Inc.
7พย66
ถ้าแท่งเดือนพ.ยนี้ปิดเขียวฉันจะbuyที่ราคา202
แต่ถ้ายังลงเป็นแท่งขาวอีกจะbuyที่ราคา162.8
TP 267
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ