Nimmano

TSLA เกิด Divergence ใน Daily Timeframe

เพิ่มขึ้น
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
TSLA เกิด Divergence ใน Daily Timeframe เป็นจุดกลับตัวที่น่าสนใจ มีโอกาสสะสมขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง ในปีนี้

Uttaya Jaroenkitwanit
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ