Nimmano

TSLA จังหวะขายทำกำไร

ลดลง
NASDAQ:TSLA   Tesla, Inc
TSLA จังหวะขายทำกำไร หลังจากสะสมมาตั้งแต่ 500-600 ในหลายเดือนก่อน
รอจังหวะกราฟฟอร์มตัวสะสมทำรอบใหม่อีกครั้ง

Uttaya Jaroenkitwanit
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ