NutaponKo

tsi เบรคด้วยทรงถ้วย

SET:TSI   THAI SETAKIJ INSURANCE CO
หุ้นติด แคส และอาจจะโดนขยายเวลา
จากกราฟ เบรคทรงรูปถ้วย
ไม่ควรไล่ ให้รอย่อ 0.45 ถ้าจะสวย ให้ได้แนวเบรค 0.41 หากหลุดก็คัทให้ไว หุ้นติดแคส แตกพาร์ และไม่เคยปันผล ต้องไว แผนต้องแน่นครับ

เป้าประมาณ 0.57
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ