Alize16495

TRX up to 0.21 USD in 2028

เพิ่มขึ้น
KUCOIN:TRXUSDT   Tron / Tether
มีความเป็นไปได้ที่ราคาTRXจะเดินทางไปถึง 0.14 และ 0.21 USD ตามลำดับภายในปี 2028
ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับชุมชนที่เชื่อถือในTRXระยะยาว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ