Alexis909

ความเป็นไปได้ในการก้าวข้ามจุดสูงสุดใหม่ของTRX

เพิ่มขึ้น
BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
ในวันนี้TRXได้ลงมาถึงบริเวณที่น่าจะต่ำที่สุดแล้ว
และกำลังก่อตัวรูปแบบเพื่อยกระดับราคาไปยังระดับราคาสูงสุดใหม่ หากราคายังคงเดินทางบนรูปแบบและแนวโน้มนี้ต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ