M_Saran_Trader

TRXUSDT วิเคราห์กราฟ

BINANCE:TRXUSDT   TRON / TetherUS
- TRXUSDT อาจจะกำลังขึ้นไปทำ wave B นะครับ แล้วไปลงต่อด้วย wave C
- ท้ามันเบรคเส้นเทรนไลน์ออกไปได้แสดงว่ากำลังไปทำ wave B
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ