Nungz

true ในยามที่ set ไ่ม่ค่อยจะไปไหน หุ้นบางตัวยังมีความน่าสนใจ

เพิ่มขึ้น
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PCL
true ดูจากกราฟแล้วมีความน่าสนใจ มองเป้าหมาน 4 บาท กับ 4.40 -4.5 บาท
stop 3.40
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ