TeamothyTrade

นึกว่าน้ำผลไม้ดอยคำ

ลดลง
SET:TRUE   TRUE CORPORATION PCL
ลงยาวๆ ใครที่ถืออยู่ตั้งแต่ปีที่แล้ว หลายๆคนที่ซื้อเพราะแค่ใช้ทรู บ้านติดไวไฟ บ้านติดจาน น่าจะเอาเท้าก่ายหน้าผาก

ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาซื้อครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ