Arkarapol_Turtle_Trading

TRUE เริ่มกลับมาสะสมได้แถวนี้รอการเบรค 3.5

SET:TRUE   TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
หลังจากพักตัวอยู่ในกรอบ 3 เหลี่ยม รอการเบรค 3.5 เพื่อเป็นขาขึ้น สะสมนานจะขึ้นแรง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ