hoonruntrend

ราคายางในตลาดโลก กลับตัวเป็นขึ้น เป็นผลดี สนับสนุนกลุ่มยางไทย

TOCOM:TRB1!   RSS3 RUBBER FUTURES
ราคายางในตลาดโลก กลับตัวเป็นขึ้น เป็นผลดี สนับสนุนกลุ่มยางไทย อาจทำให้กำไรโตขึ้นกว่าเดิมไปอีก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ