SET:TQM   TQM ALPHA PUBLIC COMPANY LIMITED
TQM ได้ทะลุ High เดิมได้ ที่ราคา 33 จะเป็นแนวรับทันที ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 36 คือราคาเป้าหมาย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ