NutaponKo

เด้งสั้น

SET:TPIPL   T.P.I.POLENE
จากการอัพเดทล่าสุด มีเจลแอลกอฮอล์ขาย
แนวรับ 1.02
หลุดเทรนขาย น่าเกร็งกำไรสั้นๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ