NutaponKo

เด้งออกข้างเก็บที่ 12.1

SET:TPCH   TPC POWER HOLDING PCL
แนวโน้มยังไม่ทำโลใหม่
น่าจะเด้งออกข้าง
รับ 12.1
กำไรแนว 14
คัทเมื่อหลุด 11.4

ปีนี้เหมือนเทรนไฟฟ้าจะมา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ