NutaponKo

ลงมาที่แนวรับ

ลดลง
SET:TOP   THAI OIL PUBLIC CO LIMITED
จะเห็นว่าหุ้นพลังงานเหมือนจะรีเซ็ทตัวใหม่

รอการเกิดใหม่ดีกว่าไล่ซื้อ สายแช่ง หลายคนได้กำไร

หากหลุดจุดนี้ ก็จะไปหาแนวรับ สุดได้
ราคาต่ำแล้วอาจจะลงต่ำกว่าเดิม

หุ้นไม่ได้รักเรา
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ