Aunggul_K

TOP ทำทรง double bottom มองเป็นจังหวะซื้อเล่นตามทางเทคนิค

เพิ่มขึ้น
SET:TOP   THAI OIL PUBLIC CO LIMITED
TOP ทำทรง double bottom มองเป็นจังหวะซื้อเล่นตามทางเทคนิค
หลังจากลงลงรับข่าวเรื่องน้ำมันรั่วไปแล้ว ทางพื้นฐานกำไรฟื้นตัวในQ3
https://th.tradingview.com/symbols/SET-TOP/financials-overview/
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ