NutaponKo

Toa ทาสีบูรณะ

SET:TOA   TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
เบรคแนวกดแล้ว ถ้าย่อมายืนไม่หลุด 36.75 น่าสะสม หรือเบรค 39 บาท น่าตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ