prajobv

Por : Technical Analysis

เพิ่มขึ้น
SET:TOA   TOA PAINT THAILAND PCL-FOR
ส่องหุ้น : TOA – ซื้อ

เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 40.25 บาท

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ