visaBot

TNTBTC

BINANCE:TNTBTC   None
เป้าหมายอยู่ที่ 0.00000422 - 0.00000460 MACD , RSI มีแนวโน้มที่ดี แต่ตลาดยังอยู่ในช่วง Sideway ซื้อเก็บไว้ก็คงจะดี

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ