SET:TMI   TEERA-MONGKOL INDUSTRY PCL
มุมมองส่วนตัวTF4Hทั้งกราฟและmacdสวยมากแต่ติดตามต่อไปว่าเส้นchopจะสามารถทะลุโซนสีเขียวได้หรือไม่ถ้าทะลุก็มีสิทธิ์ได้ไปต่อกลับกันถ้าไม่สามารถทะลุได้อาจไซด์เวย์หรือปักหัวลงเลยช่วงนร้ตลาดมีความผันผวนสูงมากบางตัวทรงสวยๆปิดตลาดทุบจนเสียทรงก็มีไม่มีอะไรแน่นอน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ