SET:TMI   TEERA-MONGKOL INDUSTRY PCL
ยังคงมองขึ้นในส่วนTFdayนั้นกราฟอยู่เหนือEmaส่วนเส้นchopzoneนั้นก็เพิ่งจะตัดโซนเขียวmacdก็เช่นกันตัดกันเหนือ0เรียบร้อยแม้ว่าในTF4hนั้นในส่วนของเส้นchopzoneยังไม่ตัดเหนือโซนสีเขียวก็ตามในระยะสั้นอาจจะย่อก็ตามยังคงมองขึ้นเพราะในระยะสั้นนั้นแท่งเทียอยู่เหนือEMAแล้วในส่วนของmacdก็ยืนเหนือ0แล้วเช่นกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ