NutaponKo

สาหร่ายดีด

SET:TKN   TAOKAENOI FOOD & MARKETING PCL
ดีดสั้น ๆ แนวรับ 4.84 หลุด 4.5 คัท

มองว่าดีดสั้นๆ เพราะกินไม่อิ่มแถมเค็ม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ