mooham2011

TKN พักตัวออกข้าง

การศึกษา
SET:TKN   TAOKAENOI FOOD & MARKETING
หุ้น TKN วิ่งขึ้นมาไม่พักเลยตลอดทางตอนนี้เพิ่งมาพักแบบเป็นรูปเป็นร่าง จากกราฟเห็นได้ว่าเป็นการพักตัวที่ไม่ลึก และตอนที่มีการ gap down ทิ้งลงมามีแท่งเทียน spread แคบสั้น volume สูงมากๆ เป็นการขัดแย้งกันของ spread ราคาและ volume ถ้าเป็นการลงแล้ว volume มหาศาลระดับนี้โดยธรรมชาติน่าจะเป็นแท่งแดงยาว จึงสันนิษฐานว่าแท่งเทียน spread แคบดังกล่าวอาจจะเกิดการสะสมขึ้น ประกอบกับเริ่มเห็น higher low และได้มีการมีการ shoot ขึ้นไปใหม่ด้วย volume พอสมควรขึ้นไปจ่อที่จะ breakout ออกจากกล่อง จึงมีความน่าสนใจ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ