O-Chin

TKN มีการทะลุแนวรับ

ลดลง
SET:TKN   TAOKAENOI FOOD & MARKETING
อาจเกิดการ rebound ก่อนจะทุบลง ไปที่บริเวณราคา 9.7 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ