iamsua000

TKN มือใหม่ลองแกะกราฟ

เพิ่มขึ้น
SET:TKN   TAOKAENOI FOOD & MARKETING
Wyckoff บอกสะสมมาเยอะแล้ว เตรียมตัวบินได้
รอเบรกพร้อมวอลุ่มสนับสนุน
เป้า fibo แรก 17.5
เป้าสุดทางรัก? 22.5

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ