iamsua000

TKN มือใหม่ลองแกะกราฟ

เพิ่มขึ้น
SET:TKN   TAOKAENOI FOOD & MARKETING
จำนวนเข้าชม 46
1
Wyckoff บอกสะสมมาเยอะแล้ว เตรียมตัวบินได้
รอเบรกพร้อมวอลุ่มสนับสนุน
เป้า fibo แรก 17.5
เป้าสุดทางรัก? 22.5