NutaponKo

ยังอยู่ในเทรน

SET:TISCO   TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
ยังเป็นเทรนขาขึ้น มีย่อแล้วยกไฮไม่หลุดแนว
แนวรับ 98 บาท แนวต้าน 103
คัท 95.5 บาท
ปันผลสวยตัวหนึ่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ