patipat19

เงินติดล้อ เตรียมหล่อรองัดด ทรงดี ตลาดเริ่มฟื้น TIDLOR

เพิ่มขึ้น
SET_DLY:TIDLOR   NGERN TID LOR PCL
ตามตัวเล็ก FIBO ตัวนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ
รอชื้อโซน 21.4 - 22 บาท
แนวต้าน 1.00 % ราคา 24.2
แนวต้านถัดไป 1.61% ราคา 27.75
ตัดขาดทุน 21 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ