MasterTraderist

threl ตัวนี้ผมว่าในเชิง risk & reward ยังไงก็ดีมาก

SET:THREL   THAIRE LIFE ASSURANCE PLC
threl ตัวนี้ผมว่าในเชิง risk & reward ยังไงก็ดีมาก ยิ่งหากธุรกิจกลับตัวได้ ยังไง upside จะเปิดมากมาย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ