NutaponKo

thani เด้งตามกรอบออกข้าง

SET:THANI   RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY
แนวเทรดง่าย หลุด 3.5 คัท แนวต้านชัดเจอ 4.26

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ