NutaponKo

Thai กราฟฝันว่าคนไทยบินได้

SET:THAI   THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
ถ้าไม่เอาข่าวมาเกี่ยว ว่าจะต้อง จัดการยังไงกับกิจการ Thai ตอนนี้ น่ามีติดๆไว้บ้าง
ความน่าสนใจอยู่ที่ ไม่ทำโลวใหม่
แนวรับ 3.24
แนวคัท 3.06 หลุดคือไม่มอง

ถ้าเริ่มบินได้ และหลุดสารพัดเครื่องหมาย น่าจะดี
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ